Regulamin sklepu

1. Właścicielem sklepu internetowego bysisi.pl jest:

K&K Konrad Klatka

ul. RZYMOWSKIEGO 5/22

76-200 SŁUPSK

REGON: 220699225

NIP: 839-27-32-451

1.1. Przedsiębiorca wpisany jest do CEIDG, prowadzonej przez Ministra Rozwoju.

1.2. Administartorem danych osobowych jest bysisi.pl (patrz punkt 1)

1.3. Przy transakcjach zawieranych na odległość w sklepie internetowym bysisi.pl jest zastosowana Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)

1.4. Dane podawane przez Państwa podczas zakupu muszą być aktualne i zgodne z prawdą, inaczej może doprowadzić to do błędnej realizacji zamówienia lub braku możliwości jego realizacji.

1.5. Ceny podane w sklepie internetowym bysisi.pl zawierają podatek vat i wyrażone są w polskich złotych.

1.6. Wszystkie przedmioty sprzedawane w sklepie internetowym bysisi.pl są nowe. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Klientowi towar wolny od wad. Odpowiada wobec Klienta na zasadzie rękojmi, za wady fizyczne lub prawne towaru zakupionego przez Klienta w zakresie określonym przepisami powołanej wyżej Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisami Kodeksu Cywilnego.

1.7. Podczas składania zamówienia należy wybierać kolor i rozmiar wyłącznie na podstawie belki kolorystycznej i rozmiarowej.

1.8. Zakup w sklepie internetowym bysisi.pl musi być w pełni przemyślany. Po jego złożeniu nie ma możliwości wprowadzenia jakichkolwiek zmian lub rezygnacji z zamówienia.

1.9. Towar wysyłany jest od 2 do 14 dni roboczych (od poniedziałku do piątku) liczonych od daty otrzymania wpłaty, lub w przypadku wyboru dostawy za pobraniem daty złożenia zamówienia.

1.10. Sklep obsługiwany jest przez pracowników firmy bysisi.pl od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 do godziny 15.00, w soboty, niedziele i święta nie pracujemy. Kontakt telefoniczny, jak i mailowy możliwy jest z nami tylko w godzinach podanych powyżej. Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi do 24h roboczych od momentu otrzymania zapytania.

1.11. Aby otrzymać fakturę VAT prosimy o wysłanie osobnej wiadomości email na adres: bysisi.pl@gmail.com, z prośbą o jej dołączenie.

2. Zasady korzystania ze sklepu internetowego bysisi.pl:

2.1. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego.

2.2. Podczas rejestracji konieczne jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

2.3. Klient zobowiązany jest do :

2.3.1. Nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, 

2.3.2. Korzystania ze Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

2.3.3. Nie rozsyłania i nie umieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej tzw. spam-u,

2.3.4. Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

3. Zawarcie umowy sprzedaży

3.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.bysisi.pl.

3.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty" – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zakresu wyboru Towaru.

3.4. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.5. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z BYSISI Umowy sprzedaży. Złożenie zamówienia pociąga za sobą do obowiązku zapłaty.

3.6. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie Zamówienia.

4. Dostawa

4.1.  Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania. 

4.2.  Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską poprzez firmę DHL. Towar wysyłany jest od 2 do 10 dni roboczych (od poniedziałku do piątku) liczonych od daty otrzymania wpłaty, lub w przypadku wyboru dostawy za pobraniem daty złożenia zamówienia.  Dla zamówień o wartości powyżej 150zł na terenie Polski, dostawa jest bezpłatna.

5. Ceny i metody płatności

5.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT

5.2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty:

a) przelewem

   K&K Konrad Klatka

    ul. Rzymowskiego 5/22

    76-200 Słupsk

    Numer konta PKO Bank Polski: 58 1020 4649 0000 7402 0196 8981

    Tytułem:

    imię, nazwisko oraz nr zamówienia

b) płatnością w systemie Przelewy24

c) płatnością przy odbiorze, wybierając opcję dostawy za pobraniem

6. Prawo odstąpienia od umowy

6.1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

6.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji oraz odesłać Towar wraz z formularzem odstąpienia od umowy oraz załączonym dowodem zakupu w przesyłce.

6.3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy zwrot nieużywanej rzeczy tj. nienoszącej śladów użytkowania(bez wydarć, otarć, innych uszkodzeń mechanicznych, włącznie z oryginalnymi metkami) na adres:

K&K Konrad Klatka

ul. Przemysłowa 35

76-200 Słupsk

Nie odbieramy paczek pobraniowych. Wszystkie koszty związane ze zwrotem towaru obciążają Klienta. Zwrotu płatności dokonamy przelewem na Państwa nr rachunku bankowego. 

6.4. ZWROTOWI NIE PODLEGA:

- Towar zamówiony na firmę, na który otrzymali Państwo fakturę VAT.

6.5. Z uwagi na korzyść klienta towar należy odesłać na Poczcie Polskiej listem poleconym ekonomicznym. Jest to najtańsza i ewidencjonowana forma wysyłki. Dbamy o to, aby Klient nie poniósł zbyt wysokich kosztów zwrotu towaru, a także aby przesyłka była ewidencjonowana w systemie Poczty Polskiej. W przypadku, gdy przesyłka zaginie istnieje możliwość jej reklamacji. 

7. Reklamacje

7.1. Wszystkie produkty zakupione w naszym sklepie podlegają zwrotowi ze względu na niezgodność towaru z umową zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827,z późn. zm.)

7.2. W przypadku otrzymania towaru uszkodzonego, czy też niezgodnego z zamówieniem prosimy o niezwłoczny kontakt mailowy. W przesłanej wiadomości prosimy sprecyzować niezgodność, bądź określić rodzaj wady. Proszę, także załączyć kilka zdjęć rzeczy na podstawie których będziemy mogli Państwu zaproponować korzystne rozwiązanie sytuacji. Na powyższego maila otrzymają Państwo odpowiedź w przeciągu 24h od momentu jego otrzymania.

7.3. Informujemy, iż istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń na zasadach mediacji. Możliwe jest skierowanie sprawy za zgodą obu stron umowy do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej lub zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między klientem, a sprzedawcą - art. 12 ust. 1 pkt 21 ww. ustawy.

8. Prywatność i przetwarzanie danych osobowych

 

1. Administratorem danych osobowych jest www.bysisi.pl

2. K&K Konrad Klatka ul. Wita Stwosza 11A, 76-200 Słupsk NIP 8392732451gwarantuje ochronę danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

3. Dane osobowe Klientów lub osób działających w ich imieniu są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celu wykonania umowy o wykonywanie usług elektronicznych, a więc w celu umożliwienia założenia konta, utrzymywania konta i jego funkcjonalności, wysyłki newsletterów i wykonywania pozostałych usług elektronicznych, jak również w celu wykonywania umów, których stroną jest Klient lub podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem Umowy, tj. skutecznego złożenia Zamówienia. Dane osobowe będą przetwarzane także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów K&K Konrad Klatka ul. Wita Stwosza 11A, 76-200 Słupsk NIP 8392732451 gwarantuje tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, m.in. w celu marketingu towarów i usług własnych (w formie papierowej), optymalizacji działania www.bysisi.pl, dostosowywania informacji przekazywanych za pośrednictwem w/w strony internetowej do potrzeb Klientów, statystyk oraz prowadzenia bieżącego kontaktu z Klientami.

 Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania Newsletterów (w tym także w postaci smsów/mmsów wysyłanych na podany przez Klienta numer telefonu). Dane osobowe Klienta mogą być także przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c RODO dla celów rachunkowo-księgowych, gdy realizacja umów i świadczonych usług elektronicznych związana jest z obowiązkami księgowo-podatkowymi wynikającymi z przepisów prawa.

4. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie Klientowi profilu, w celu prowadzenia analiz lub przewidywania jego preferencji, zachowań, postaw i dostosowywania informacji przekazywanych za pośrednictwem strony internetowej do potrzeb Klientów.

5. W przypadku konieczności realizacji Umowy dane osobowe Klienta mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia mu Towaru. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom K&K Konrad Klatka ul. Wita Stwosza 11A, 76-200 Słupsk NIP 8392732451 gwarantuje, jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia danych osobowych do przetwarzania.

6. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem www.bysisi.pl, m.in. w celu wykonywania usług elektronicznych, będą przetwarzane przez czas istnienia Konta. Dane osobowe Klienta przetwarzane w celu realizacji Umów będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży. Dane osobowe dotyczące zrealizowanych Umów będą przechowywane dla celów podatkowo-księgowych przez okres trwania działalności od dnia realizacji poszczególnych Umów. Dane osobowe przetwarzane w celu wysyłania newsletterów (na co niezbędna jest odrębna zgoda Klienta) będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu produktów i usług  w formie papierowej, czyli na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu (co nie wymaga zgody) będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.

7. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na dotychczasową zgodność przetwarzania z prawem. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest niezbędne do założenia Konta i korzystania z Usług Elektronicznych świadczonych www.bysisi.pl, jak również do składania Zamówień i zawierania Umów, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości skorzystania z Usług Elektronicznych oraz brak możliwości składania Zamówień.